Opozycja gani i chwali

Opozycja gani i chwali

OBORNIKI. O tym, że główną postacią w opozycji rady powiatu będzie Zbigniew Nowak z PiS, można było przypuszczać już od dnia ogłoszenia wyborów. Radny dał się poznać już kilkanaście lat temu z oporu wobec władz i działania na rzecz swego środowiska. Tym celniejsza jest jego krytyka i cenniejsze pochwały.
Podczas ostatniej sesji rady powiatu Zbigniew Nowak skrytykował wykonanie remontu drogi Studzieniec-Budziszewko. Zwrócił się do dyrektora Jerana ze słowami: Drogę przebudowano w roku 17 a w 18 już śladów naprawy nie było. Smoła i smoła, to wszystko co pozostało po remoncie. Zasugerował mu użycie złych materiałów oraz brak nadzoru. Bogdan Jeran tłumaczył: Mam 3-letnią gwarancję na drogę, to się ją poprawi.
Radny Zbigniew Nowak skierował też parę słów w stronę władz powiatu. Podziękował wicestaroście Waldemarowi Cyrankowi za zadbanie o infrastrukturę drogi uszkodzonej podczas budowy światłowodu w Budziszewku. – Pan wicestarosta Cyranek pojechał, zbadał o to, żeby w ramach gwarancji zostało poprawione, zanim wykonawca się nie rozpłynie w powietrzu. Takie działanie trzeba pochwalić – powiedział radny, a przy tym sołtys Budziszewka.
Tu warto uzupełnić, że Waldemar Cyranek monitorował nie tylko Budziszewko, ale i drogę pomiędzy Słonawami a Kiszewkiem, by sprawdzić doniesienia o zapadaniu się i pękaniu asfaltu.

Podobne artykuły