Ważne dla kierowców zmiany w ruchu

Ważne dla kierowców zmiany w ruchu

OBORNIKI. W najbliższych dniach kierowców jadących przez wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 11 i kaponierę w ciągu ulicy Staszica, czekają zmiany spowodowane budową obwodnicy Wałcz – Oborniki.
O tymczasowej organizacji ruchu na ul. 11 Listopada (DK11) i ul. Staszica informują poniższe mapki.
W poniedziałek 7 stycznia wprowadzono zmianę polegającą na wyłączeniu z ruchu połowy jezdni na odcinku około 200 m (od skrzyżowania z ul. Kowanowską w kierunku Piły) i wprowadzeniu ruchu wahadłowego z zamknięciem wlotów (dojazdów) z ul. Kowanowskiej na skrzyżowanie. 14 stycznia zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. 11 Listopada (DK11) polegająca na przeniesienie ruchu z DK11 na tymczasowy „bypass”, prowadzony równolegle do istniejącej drogi i ograniczeniu kierunków ruchu na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i Kowanowskiej oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Staszica, polegającej na zamknięciu odcinka drogi w związku z przebudową wiaduktu.
Załączone mapki mogą pomóc we właściwym przejeździe przez te miejsca, ale niemniej warto bacznie obserwować oznakowania pionowe i poziome w opisywanym terenie i przygotować się na korki, przed którymi zapewne nie uda się ustrzec.

Podobne artykuły