Wspólne patrole

POWIAT OBORNICKI. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej organizują wspólne patrole, które mają między innymi zapobiec nielegalnej wycince i kradzieżom choinek z lasu. Do swojej dyspozycji funkcjonariusze mają między innymi fotopułapki, noktowizory oraz termowizory.
Wspólne patrole strażników leśnych i policjantów odbywają się na terenach leśnych powiatu obornickiego z wykorzystaniem samochodów terenowych. Zadaniem mundurowych jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem. Chodzi tu między innymi o kradzieże drewna, choinek, kłusownictwo i szkodnictwo leśne. Policjanci wspólnie z pracownikami Straży Leśnej pilnują i dbają o to, by las nie był niszczony, a w przypadku zagrożenia działają chroniąc jego charakter. Jest to niezbędne, aby zachować walory tego specyficznego miejsca.

Podobne artykuły