Pod znakiem  wyboru członków komisji

Pod znakiem wyboru członków komisji

OBORNIKI. W poniedziałek odbyła się druga sesja obornickiej rady miejskiej obecnej kadencji. Podczas swego pierwszego spotkania radni wybrali przewodniczącego, którym został jak już informowaliśmy kolejny raz Paweł Drewicz. Teraz dołączyli do niego dwaj wiceprzewodniczący Henryk Brodniewicz i Ariel Mańczak. Tym sposobem prezydium rady przyjęło doskonale sprawdzony skład z poprzedniej kadencji.
Jednym z pierwszych działań radnych każdej kadencji jest również powołanie komisji oraz ustalenie ich składu. Poniżej lista członków komisji. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Błażej Pacholski, który będzie przewodniczył komisji oraz członkowie w osobach: Barbara Bacic- Gaertner, Henryk Brodniewicz, Lucyna Chudzicka i Andrzej Walkowski. Komisję Budżetu kolejną kadencję poprowadzi Beata Matelska a członkami będą: Edyta Mikołajczak, Adam Stańko, Tomasz Kamiński, Paweł Drewicz i Krzysztof Piotrowski. Komisję Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego poprowadzi przewodniczący poprzedniej kadencji Paweł Dreger. W komisji zasiądą: Marek Lemański, Jarosław Nosal i Renata Małyszek, którzy pracowali tez w poprzedniej kadencji oraz Dariusz Szrama. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych z Jarosławem Paulusem w roli przewodniczącego oraz Aleksandra Kulupa, Ariel Mańczak, Małgorzata Witek i Wiesław Garbarz.
Rada zadecydowała również o składzie osobowym komisji rewizyjnej. Na jej czele stanęła Edyta Mikołajczak, a w skład weszli: Beata Matelska, Jarosław Paulus, który tej komisji przewodniczył w minionej kadencji, Adam Stańko, Aleksandra Kulupa, Andrzej Walkowski i Małgorzata Witek.
Przewodniczącym nowej komisji – Skarg, Wniosków i Petycji został Paweł Dreger.
Koordynatorem Obornickiej Rady Seniorów będzie Paweł Drewicz a Młodzieżowa Rada Miejska Małgorzata Witek, która do niedawna pełniła funkcję przewodniczącej Poznańskiej Rady Młodzieży, więc wybór właśnie jej był niemal automatyczny.  
Gdy się wszyscy radni już powybierali, zajęli się kolejnym punktem sesji. Ten dotyczył tworzenia domu dziennego pobytu „Senior +” z usług którego będą korzystały osoby nieaktywne zawodowo powyżej 60. roku życia. Pobyt taki obejmować będzie wyżywienie i świadczone usługi, takie jak opieka rehabilitanta, pielęgniarki i im podobne. Podczas sesji zaproponowane zostały zasady odpłatności za pobyt w tym miejscu, opracowane z uwzględnieniem priorytetów społecznych, umożliwiających bezpłatne uczestnictwo osobom o niskich dochodach.

Podobne artykuły