Premia za solidność

GMINA OBORNIKI. Dawne wysypisko śmieci w Uścikowcu zostało kilka lat temu zrekultywowane. Pracy było wiele, a koszt niebagatelny, bo sięgnął kwoty pół miliona złotych. Upłynęło w Warcie nieco wody, na terenie wysypiska rośnie trawa i krzewy, kończy się spłata kredytu zaciągniętego na rekultywację.
Jak informuje prezes PGKiM Sławomir Haraj: Dotychczasowe kontrole tego tereny nie wykazały żadnych nieprawidłowości. W tej sytuacji liczymy na 15% redukcję naszego kredytu. Trzeba będzie jeszcze kilka rzeczy sprawdzić, ale to już jedynie formalności.
Prezes Haraj ma się czym chwalić, bo 75 tysięcy premii za dobrze wykonaną pracę ucieszyłoby każdego.

Podobne artykuły