Targowisko po terminie

Targowisko po terminie

OBORNIKI. Minął termin oddanie do użytku targowiska gminnego, niestety wykonawca prac jeszcze ich nie zakończył. Zwrócił się do władz gminy z wnioskiem o przedłużenie mu terminu w jakim miał prace sfinalizować. Argumentem wykonawcy jest to, że po zdjęciu starego asfaltu zaskoczył go stan gruntu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w magistracie, prośba o przedłużenie terminu nie uzyska poparcia. Pod asfaltem nie było z pewnością niczego nadzwyczajnego, więc ten argument jest trudny do przyjęcia. Wykonawcy grożą kary umowne, a to nie jedyna inwestycja realizowana przez jego firmę. Kolejną jest remont budynku po dawnych konsumach, który też już powinien być gotów do użytku.

Podobne artykuły