Szkoła wydała śpiewnik patriotyczny dla uczniów

Szkoła wydała śpiewnik patriotyczny dla uczniów

KOWANÓWKO. Zespół Szkół w Kowanówku uczcił setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wydrukowaniem śpiewniki dla uczniów ze „Współczesną piosenką patriotyczną”. Znalazły się w nich teksty wybranych utworów opowiadających o pięknie ojczyzny i drodze Polski do wolności. Z inicjatywy dyrektora szkoły Ewy Szczecińskiej, publikacja wraz z przewodnim pismem została przekazana minister edukacji narodowej oraz wielkopolskiemu kuratorowi oświaty Elżbiecie Leszczyńskiej. Wydanie śpiewników oraz publiczna prezentacja piosenek w nich zawartych podczas koncertu zorganizowanego z okazji szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości to efekt dwuletniej realizacji projektu edukacyjnego o nazwie „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” autorstwa nauczycielek Moniki Bąkowskiej i Elżbiety Hanczarskiej-Ślachciak.
W minionym tygodniu na ręce dyrektor Ewy Szczecińskiej ministerstwo edukacji przesłało pismo adresowane do całej społeczności szkolnej, w której czytamy m.in. – Serdecznie dziękuję za przekazanie śpiewnika oraz prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i pielęgnowania rodzimej kultury. Podpisała je Joanna Wilewska, dyrektor departamentu wychowania i kształcenia integracyjnego. Szczególne słowa skierowała do zespołu wydawniczego dziękując: – Za wybór, opracowanie zbioru utworów i upowszechnianie wśród uczniów wiedzy, jak bardzo pieśń wzmacnia poczucie tożsamości narodowej.
Pisząc do uczniów stwierdziła: Zaangażowanie włożone między innymi w oprawę plastyczną śpiewnika świadczy o waszym szacunku do przeszłości i dumie z dziejów i kultury naszego narodu. Kończąc, wyraziła ogromne uznanie dla dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku za trud włożony w wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży oraz zachęcała do -dalszego podejmowania działań na rzecz zachowania polskości i przywoływania w naszej pamięci pieśni, które były silne jak oręż i odwaga walczących o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Całej społeczności przekazała życzenia: Wielu sukcesów i wytrwałości w realizowaniu zamierzeń.
Twórcy śpiewników w osobach: Dawid Bykowski, Karolina Cerk, Dawid Dąbek, Natalia Pyzia, Patrycja Popiela, Wiktoria Terkiewicz, Kacper Szierzchuła, Izabella Ułanowska oraz nauczyciele Monika Bąkowska i Elżbieta Hanczarska-Ślachciak mają nadzieję, iż będą one służyć uczniom i nauczycielom podczas zajęć lekcyjnych i obchodów narodowych świąt przez wiele lat. Sponsorem wydania jest Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach, któremu społeczność szkolna składa za naszym pośrednictwem serdeczne podziękowania.

Podobne artykuły