O tolerancji wobec Żydów

KOWANÓWKO. Nauczycielki Zespołu Szkół w Kowanówku, Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska, opracowały autorski projekt edukacyjny oparty na pojęciu tolerancji. Został on zgłoszony do Narodowego Biura Projektów eTwinning. Po akceptacji przystąpiono do realizacji.  „Chawerim Twoim- Poznajemy się”- to integracyjny projekt wdrażający do dialogu międzykulturowego, oparty przede wszystkim o tolerancję wobec religii, kultury i tradycji żydowskich. W ramach współpracy z gminą żydowską,  np. w Poznaniu, obie nauczycielki zaplanowały warsztaty kulinarne i warsztaty w synagodze, podczas których dzieci poznawać będą symbole, tradycje i kulturę żydowską. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie przygotują scenki prezentujące ważne święta dla tej religii i kultury. Nie obędzie się też bez użycia nowoczesnych technologii, dzięki którym powstaną prezentacje, elektroniczne książeczki i blog. Zorganizowana zostanie wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. W projekcie bierze udział siedem szkół z całej Polski, w tym: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie, Prywatna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa im. Johna Deweya w Obornikach oraz autorzy projektu, Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku.
Wszystkie aktywności uczniów na bieżąco będą prezentowane na ogólnopolskiej platformie eTwinning, na blogu projektu oraz na stronie szkoły. Projekt ma swoją infografikę i logo. Uczniowie z Kowanówka uczestniczyli już w wycieczce do siedziby gminy żydowskiej w Poznaniu i dzięki spotkaniu z jej przewodniczącą Alicją Kobus pogłębili swoją wiedzę. Wszyscy byli pod wrażeniem spotkania i niesamowitej lekcji tolerancji.

  • Mamy nadzieję na owocną współpracę kilkunastu nauczycieli i kilkudziesięciu uczniów, wymianę doświadczeń z realizatorami z całej Polski, a przede wszystkim na uzyskanie konkretnych efektów edukacyjnych i wychowawczych. Podsumowanie naszych działań odbędzie się w placówce autorów projektu w maju – wyjaśniają Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska, nauczycielki ZSS w Kowanówku.

Podobne artykuły