Odnowa pomnika ofiar wojny światowej

RYCZYWÓŁ. Wójt gminy Ryczywół podpisał umowę na wyremontowanie pomnika ofiar I wojny światowej, znajdującego się na terenie cmentarza parafialnego w Ryczywole. Jest to być może ostatni podpisana przez nią umowa w roli wójta gminy, niemniej cenna i oczekiwana.
Uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy pomniku wymagało uzgodnień z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz sporządzenia ekspertyzy konserwatorskiej. Tę wykonała Katarzyna Michalak, konserwator dzieł sztuki. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował program prac przy pomniku. Wykonawcą prac, wybranym w drodze zapytania ofertowego, został Marcin Chmielewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory. Zakres prac obejmuje skucie istniejącej szpachlówki cementowej, oczyszczenie lica pomnika, piaskowanie słupków ogrodzeniowych, oczyszczenie godła, oczyszczenie tablicy marmurowej wraz z uzupełnieniem brakujących czcionek, oczyszczenie i przemalowanie łańcuchów ogrodzenia, likwidacja jako elementu wtórnego daszku z blachy oraz wykonanie hydrofobizacji wszystkich elementów zabezpieczającej przed niszczącym działaniem wody.
Całkowita wartość umowy wynosi 32 964 zł. Na realizację tego zadania udało się pani wójt pozyskać dotację od wojewody wielkopolskiego w wysokości 30 000 zł. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 21 grudnia tego roku. Zabytkowy pomnik odzyska wówczas swój dawny blask i stanie się znów miejscem godnym.

Podobne artykuły