Katarzynki z promocją książki Springera

Katarzynki z promocją książki Springera

OBORNIKI. Święta Katarzyna jest patronką kolejarzy, tramwajarzy, operatorów metra i kolejek linowych.
W gminie Oborniki pamięta o tym zwłaszcza Krzysztof Springer, prezes Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej (będącego bodaj jedynym stowarzyszeniem drezynowym w kraju), lokalne kompendium wiedzy o kolejach, ich historii i teraźniejszości.
24 listopada zorganizował w bibliotece publicznej spotkanie rodzin kolejarskich z miłośnikami ruchu szynowego. Były słodkości, dobra kawa i długie rozmowy.
Zaraz potem w jednej z bibliotecznych sal zbudowano makietę z dziesiątkami metrów torów, rozjazdów i semaforów oraz elektrycznymi kolejkami pokonującymi przestrzeń w różnych kierunkach. Ogrom szczegółów kolejowej infrastruktury robił wielkie wrażenia, odbijające się w zachwyconych buźkach najmłodszych gości biblioteki. Dzieci wraz z rodzicami lewo mieścili się w przyciasnej już na taką okazję sali, a nad wszystkim panował Krzysztof Springer, wspierany przez dyrektora Mateusza Klepkę.
Wystawa kolejek byłą też okazją do zaprezentowania przez pana Krzysztofa książki „Pociągiem przez Szwajcarię Czarnkowską”. Jest to bogato ilustrowany album, który pracowicie przygotowany przez Krzysztofa Springera został właśnie wydany dzięki wsparciu władz Obornik.
Przez cały dzień przez kolejową wystawę przewinęły się setki osób, bo impreza wpisała się już na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych ziemi obornickiej.

Podobne artykuły