Złota Rączka pomoże za darmo

OBORNIKI. Osoby starsze, przede wszystkim mieszkające samotnie, dysponujące niskimi dochodami, niepełnosprawne lub długotrwale chore będą mogły skorzystać z bezpłatnych drobnych usług naprawczych. Będzie to finansowane z środków gminy Oborniki, a korzystający ponoszą jedynie koszty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw. Zainteresowani seniorzy mogą zgłaszać potrzebę wizyty „Złotej Rączki” telefonicznie: 518 795 366 od poniedziałku do piątku w godzinach11:00 do 15:00.
Finansowanie obejmuje konsultacje techniczne i drobne naprawy dla osób w wieku powyżej 60 roku życia, w szczególności wymianę baterii, naprawę klamek, zamków, regulację drzwi i okien, przymocowanie luster, obrazów, karniszy, półek, itp. Drobne naprawy, o których mowa to usługi nie wymagające specjalistycznej wiedzy, umiejętności i uprawnień, znacznych nakładów finansowych, natychmiastowej interwencji.
Realizatorem jest, wyłoniona w konkursie, Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”, która na mocy zawartej do końca bieżącego roku umowy organizuje wizyty specjalisty – „Złotej Rączki”.

Podobne artykuły