Radni się powybierali, ale i podzielili

Radni się powybierali, ale i podzielili

ROGOŹNO. W miniony czwartek odbyła się kolejna i pierwsza robocza w tej kadencji sesja rady miejskiej Rogoźna. Opozycja wobec burmistrza Szuberskiego, pewna swojej siły tworzenia, tak dzieliła miejsca w dwóch obowiązkowych komisjach, by obsadzić je „swoimi”.
Najpierw Henryk Janus, Roman Kinach, Adam Nadolny i Sebastian Kupidura złożyli akces prac wejścia do komisji skarg, wniosków i petycji. Jednak wiceprzewodniczący Paweł Wojciechowski zaproponował, by zasiadły w niej jedynie trzy osoby i już powstał pierwszy problem. Zbigniew Chudzicki złożył kontrpropozycję, aby radnych było w komisji czterech. Gdy kluby silniejsze ilościowo przegłosowały trójkę, radni mniejszościowi poprosili o chwilę przerwy, aby klub mógł się naradzić. Po trzech minutach radni wrócili, by oświadczyć, że ich klub się właśnie podzielił i są teraz w radzie cztery kluby radnych, więc komisja winna być czteroosobowa.
Pomysł z podziałem kluby wyszedł od radnego Zbigniewa Chudzickiego i był, jako się rzekło, pomysłem na „ratowanie demokracji”. Faktycznie był odpowiedzią na próbę ograniczenia mniejszości i to zdecydowanie pomyślną.
Powstanie czwartego w tej radzie klubu radnych „Nasza Gmina Rogoźno” w składzie: Zbigniew Chudzicki, Roman Kinach i Katarzyna Erenc Szpek – wymusiło zgodę większości na czwartą osobę w komisji i tu zapanowała wreszcie jednomyślność.
Rzecz całą Adam Nadolny skwitował słowami: To żenada, żenada. Ograniczacie ludziom możliwości pracy w komisjach, bo taką macie politykę. On sam nie zdołał dostać się do wybranej przez siebie komisji skarg, wniosków i petycji i w kuluarach sesji zapowiedział, że będzie składał do wojewody skargę o uniemożliwienie mu wykonywania mandatu radnego poprzez zablokowanie szans pracy w owej spornej komisji.
Przy wyborze składu komisji rewizyjnej sporów już na szczęście wojenki nie było. Przewodniczyć jej będzie Krzysztof Nikodem, a Ewa Wysocka została wybrana do roli wiceprzewodniczącej. Sebastian Kupidura będzie przewodniczył komisji skarg, wniosków i petycji, a zastępował go będzie Henryk Janus. Ten ostatni będzie też przewodniczył komisji gospodarki, rozwoju i finansów, a w razie potrzeby zastąpi go Paweł Wojciechowski.
Komisję oświaty, sportu i spraw społecznych poprowadzi Jarosław Łatka, a wiceprzewodniczącym będzie Hubert Kuszak.
Wybory przewodniczących komisji stałych zostały zakończone i był to pierwszy sukces nowego przewodniczącego rady Macieja Kutki, który panując nad emocjami koleżanek i kolegów dowiódł, że potrafi rozpędzony rydwan z radnymi utrzymać w ryzach.

Podobne artykuły