Pierwsza sesja rady miejskiej Obornik nowej kadencji bez niespodzianek

OBORNIKI. Pierwszą w tej kadencji sesję rady miejskiej Obornik otworzył i poprowadził radny senior Marek Lemański. Po powitaniu zebranych i poinformowaniu ich, że to pierwsza pięcioletnia kadencja zaznaczył, że Tomasz Szrama jest pierwszym demokratycznym burmistrzem, który rozpocznie trzecią kadencję.
Gminny komisarz wyborczy Marek Zwierzyński wręczył radnym i burmistrzowi w imieniu miejskiej komisji wyborczej zaświadczenia po wygranych wyborach. Kolejnym aktem było ślubowanie. Mniej niż połowa radnych do roty przysięgi dodała – tak mi dopomóż Bóg.
Ślubowanie złożył Tomasz Szrama. Zaraz potem odebrał insygnia władzy burmistrza, a na koniec otrzymał długie i gromkie brawa. Po nich powiedział: Do rady miejskiej weszły osoby odpowiedzialne, które chcą działać na rzecz rozwoju naszej wspólnej gminy, odkładając na bok wszelkie podziały na plan drugi. Eugeniusz Kierstan w imieniu rady seniorów dodał: Pańska wygrana z tak wspaniałym wynikiem wiadomym nam była od 21 października. Teraz jest pan formalnie burmistrzem. Cieszy się pan ogromnym szacunkiem, co napawa nas nadzieją i radością oraz wiarą w dalszy rozwój Obornik.
Kolejnym aktem tej sesji był wybór przewodniczącego rady miejskiej. Beata Matelska zgłosiła kandydaturę Pawła Drewicza, który przewodniczył obradom w poprzedniej kadencji. Mimo zdecydowanej przewagi radnych z bloku Tomasza Szramy, radny PiS Wiesław Garbarz zgłosił kandydaturę Tomasza Kamińskiego, przeciwnika Szramy w wyborach na burmistrza. Kandydaci wyłączyli się z głosowania i głosami 15 z Komitetu Wyborczego Tomasza Szramy, Paweł Drewicz został przewodniczącym rady miejskiej. Przeciwko głosowali radni z PiS oraz Możemy Więcej Pawła Rydzewskiego.
Drewicz będzie przewodniczył w trzeciej już kadencji. Dał się poznać w poprzednich wyważeniem w ocenach, zdolnością godzenia skrajnych opinii oraz wnikliwością ich osądu, umiejętnością słuchania każdej wypowiedzi przy dozwolonej dozie krytycyzmu wobec tych najbardziej skrajnych. Nigdy nie ulegał żadnym namowom ani naciskom, jeżeli nie byłoby to korzystne dla gminy. Charakteryzuje go wysoka kultura osobista i ogromna znajomość zagadnień związanych z samorządnością.
Marek Lemański wręczył mu insygnia przewodniczącego rady, a Paweł Drewicz podziękował zebranym za poparcie.
Owo poparcie już podczas pierwszej sesji wyraźnie określiło grupy – koalicję i opozycję, ze znaczną przewaga tej pierwszej.
Na koniec przewodniczący ogłosił, iż następna sesja odbędzie się najwcześniej 14 dni po ogłoszeniu nowego statutu gminy Oborniki w Monitorze Marszałka województwa wielkopolskiego, więc prawdopodobnie w środę 5 grudnia.

Podobne artykuły