Nowe uprawnienia straży miejskiej

GMINY OBORNIKI I ROGOŹNO. Po zmianie prawa dotyczącego czystości powietrza, straże miejskie będą mogły karać winnych za łamanie uchwał antysmogowych.
W przypadku stwierdzenia naruszeń, będą mogły przekazać sprawę do policji bądź złożyć wniosek do sądu o ukaranie. Strażnicy mogli do tej pory wystawiać mandaty jedynie w przypadku stwierdzenia spalania odpadów w piecach i kotłach domowych oraz na powierzchni ziemi. Rozporządzenie antysmogowe było długo oczekiwane przez wszystkich, dla których jakość powietrza jest ważną sprawą. Dzięki zmianom w prawie zostanie ukrócone ewidentne łamanie przepisów dotyczących czystości powietrza, a walka ze smogiem powinna przybrać tempa. Straż gminna może ukarać za: stosowanie jednego z paliw wymienionych w uchwale antysmogowej, tj. mułów i flotokoncentratów, węgla brunatnego, niskiej jakości miału, mokrego drewna, ogrzewanie budynku urządzeniem niespełniającym wymogów uchwały, którego eksploatacja rozpoczęła się po 1 września 2017 roku, czyli np. zamontowanie i używanie kotła pozaklasowego czy tradycyjnych pieców kaflowych, palenie odpadów w kominku, piecu, kotle, palenie odpadów na powierzchni ziemi.
Jeżeli sąsiedzi lub przechodnie stwierdzą zanieczyszczanie powietrza, powinni wezwać straż miejska, a ta ma dziś instrumenty restrykcji skłaniające do zniechęcenia winnych takich zanieczyszczeń.

Podobne artykuły