Dla Niepodległej

Dla Niepodległej

OBORNIKI. W Szkole Podstawowej nr 4 dokładnie 100 uczniów przygotowało widowisko, które miało uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Chcieliśmy, aby tegoroczne przedstawienie było wyjątkowe, bo i okazja była szczególna – wyjaśnia Arletta Sobaszek – dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób, które chętnie włączyły się do pracy, osiągnęliśmy zamierzony efekt .
Wykonawcy, korzystając z wielu form artystycznych, przedstawili istotne wydarzenia z historii Polski: od zaborów poprzez powstania zbrojne i walkę o polski język do odzyskania niepodległości w 1918 roku. W spektaklu dominował taniec i pieśni legionowe. Uczniowie zachwycili widzów również grą na skrzypcach i pianinie. To, co działo się na scenie, podkreślone zostało wyświetlaną na ekranie grafiką. Oglądając przedstawienie czuło się radość, jaka powinna towarzyszyć wszystkim Polakom z okazji 100. rocznicy odzyskania upragnionej wolności.
Spektakl został zagrany dwukrotnie w piątek 9 listopada. Tego samego dnia o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie odświętnie ubrani zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” i w ten sposób włączyli się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W całym kraju, w tym samym momencie, hymn odśpiewało ponad 4.600.000 uczniów oraz niemal 500.000 nauczycieli z około 24.000 szkół. Uroczystości odbyły się w holu szkoły, który udekorowany był pracami uczniów – plakatami o Święcie Niepodległości, listami do Ojczyzny, wierszami o Polsce, komiksami oraz listami żołnierzy z frontu I wojny światowej. Młodzież mogła utrwalić swoja wiedzę historyczną oglądając wystawę w bibliotece szkolnej pt. „Tak powstała Niepodległa”.
W tej samej szkole, 13 listopada święto odzyskania niepodległości uczcili również uczniowie klas młodszych. Specyfika tego przedstawienia polegała na tym iż każda klasa począwszy od zerówki a skończywszy na klasach trzecich przygotowała co najmniej jedną piosenkę patriotyczną w którą włączali się pozostali uczestnicy apelu. Trzeba śmiało powiedzieć, że te piękne pieśni brzmiały w ustach dzieci fenomenalnie a dobrą znajomością kolejnych zwrotek mogliby zawstydzić niejednego dorosłego.

Podobne artykuły