Ludomskie dzieci patriotycznie

Ludomskie dzieci patriotycznie

LUDOMY. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach włączył się w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, realizując projekt edukacyjny „Niepodległa”. W jego ramach zorganizowano m.in. happening „Żywa flaga”, konkurs na najciekawszą stylizację w barwach narodowych „Biało-czerwoni to my!”, wystawę pamiątek „Powstańcy byli wśród nas” i plakatów z hasłami patriotycznymi „Niech wszyscy zobaczą, co te hasła dla nas znaczą”. Uczniowie wykonali ponadto patriotyczne lapbooki, ilustracje do „Mazurka Dąbrowskiego”, zredagowali życzenia dla ojczyzny i przygotowali liczne dekoracje tematyczne, które ozdobiły szkołę. Starsze klasy w rozprawkach rozważały aktualność patriotyzmu w XXI wieku. Pogadanki klasowe na temat chwalebnej rocznicy odbywały się przy biało-czerwonym śniadaniu niepodległościowym. Celem podjętych działań było wzmacnianie więzi z narodem i jego przeszłością, podtrzymywanie pamięci narodowej i pielęgnowanie tradycji.
Zwieńczeniem pracy i możliwością prezentacji jej efektów był apel zorganizowany 9 listopada przez klasę Vb. Był on okazją do oddania hołdu pamięci wszystkim, którzy walczyli za niepodległość i rozważań nad współczesnym patriotyzmem. Oprócz poezji i pieśni patriotycznych piątoklasiści zaprezentowali taniec z flagami, zaś starsze klasy przygotowały pokaz mody z dwudziestolecia międzywojennego pt. „Moda przemija, styl pozostaje” i radosnego charlestona. Dyrektor Lidia Kurzawa-Pabin podsumowała pracę w ramach programu „Rocznica Polskiej Chwały” poznańskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i wyróżniła klasy zaangażowane w jego realizację. Na koniec wszyscy zgromadzeni z wielkim zaangażowaniem zaśpiewali hymn narodowy, włączając się tym samym w ogólnopolską akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej.
– W efekcie wspólnych działań udało się w piękny i różnorodny sposób uczcić wyjątkową rocznicę. Młodzież i dzieci miały możliwość poszerzyć swoją wiedzę, pogłębiać talenty, a także rozwijać zainteresowania historią ojczystą, wszyscy zaś razem mogli wzmocnić więzi z narodem i jego przeszłością – podsumowała całość nauczycielka tej szkoły, Bogumiła Staszak.

Podobne artykuły