Prace przy budowie obwodnicy zgodne z planem – nowy wiadukt w maju

Prace przy budowie obwodnicy zgodne z planem – nowy wiadukt w maju

OBORNIKI. Od połowy sierpnia trwają prace związane z budową obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki. Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska i trzeba przyznać, że z zadaniem radzi sobie całkiem dobrze nadrabiając półroczne opóźnienie ze startem.
Prace przy budowie przyspieszyły tak znacznie, ze drogowcy postępują już niemal zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania prac została wprowadzona organizacja ruchu zgodna z zatwierdzonym projektem.
Zakończenia prac na rondzie na ul. Czarkowskiej wraz z przywróceniem swobodnego ruchu pieszych jest planowane na połowę stycznia 2019 roku. Dokładny termin jest jednak uzależniony od kilku czynników, m.in. otrzymania pozwoleń na wyłączenia oraz odbiory robót branżowych przez gestorów sieci.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zostało zorganizowane i odpowiednio oznaczone tymczasowe przejście przez teren budowy zgodnie z przedstawionym poniżej schematem (rysunek 1). W trakcie budowy przejście to może ulec modyfikacjom w zależności od sytuacji i rodzaju aktualnie prowadzonych prac.
Na połowę grudnia br. planowane jest rozpoczęcie rozbiórki wiaduktu w ciągu ulicy Staszica. Dokładna data rozpoczęcia tych prac jest jednak uzależniona od pozostałych robót na budowie, m.in. rozbiórki wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 11 i zaawansowania budowy mostu na Wełnie. W miejscu wiaduktu powstanie rondo turbinowe.
W trakcie tych prac zostanie zorganizowane i odpowiednio oznaczone tymczasowe przejście przez teren budowy zgodnie z przedstawionym poniżej schematem (rysunek 2). Przejście to także może ulec modyfikacjom w zależności od sytuacji na budowie i rodzaju aktualnie prowadzonych prac. Zakończenie budowy nowego wiaduktu planowane jest na początek maja 2019 r.
W pierwszym tygodniu grudnia br. przewidywane jest wprowadzenie tymczasowego objazdu podczas rozbiórki dojazdów oraz wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 11. Dokładna data rozpoczęcia tych prac będzie zależeć od m.in. otrzymania pozwoleń na wyłączenia oraz odbiorów robót branżowych przez gestorów sieci. Utrudnienia w tym rejonie będą trwały do końca kwietnia 2019 roku.
Drogowcy wybudują także most na rzece Wełnie. Obecnie trwają prace przy jego przyczółkach.
Przy okazji budowy obwodnicy nastąpi budowa lub przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, kolidujących sieci infrastruktury technicznej oraz modernizacja pozostałych dróg publicznych, w tym ulic Łopatyńskiego oraz połączenia ulic Drużbickiego oraz Żwirki i Wigury.

Podobne artykuły