100 kartek na 100-lecie

100 kartek na 100-lecie

OBORNIKI. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, a jeszcze dokładniej klasy IV F, IV G, V C, VI A, wzięli udział w akcji „100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości”. Akcja polegała na wysłaniu stu pocztówek z pozdrowieniami do stu różnych szkół z całej Polski. Uczniowie wypisywali kartki na lekcjach języka polskiego oraz na lekcjach wychowawczych.
Szkoła otrzymała wzajem z tych samych szkół podobne kartki. Inicjatorem całej akcji byli nauczyciele geografii z różnych regionów Polski. W obornickiej „dwójeczce” nad całością akcji czuwał Szymon Gawęda. 

Podobne artykuły