Dalsza budowa drogi w Gorzewie

GMINA RYCZYWÓŁ. Tak jak w latach poprzednich, tak i w tym wójt gminy Ryczywół złożyła wniosek o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego budowy kolejnego odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
Planowana inwestycja obejmuje 330 metrów bieżących drogi w Gorzewie i będzie to etap II  – za świetlicą. W projekcie budżetu gminy na rok 2019 zostały na to zadanie zabezpieczone odpowiednie środki, które w przypadku otrzymania dofinansowania powinny wystarczyć na realizację tej oczekiwanej inwestycji.

Podobne artykuły