Rolnikom nieco lżej

OBORNIKI. Decyzją rady miejskiej została obniżona cena zboża będąca podstawą do wyliczenia podatku rolnego. Burmistrz zaproponował, a rada miejska to poparła, więc podatek będzie niższy, łagodząc choć trochę skutki złej sytuacji w rolnictwie po tegorocznych suszach.

Podobne artykuły