Kadencja sołtysów potrwa pięć lat

OBORNIKI. Listopadowa narada sołtysów ziemi obornickiej zaczęła się od owacji na stojąco z gromkim sto lat, życzeniami, kwiatami i gratulacjami dla burmistrza Tomasza Szramy, a fetę sołtysi przygotowali w związku z wygranymi wyborami samorządowymi. On dla odmiany pogratulował sołtysom, w pierwszym rzędzie tym, którzy też wygrali wybory oraz tym, którzy choć nie weszli do rad miejskich i powiatu, dowiedli wielkiego zaangażowania i odpowiedzialności za swoje sołectwa.
W związku z przedłużeniem kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów do pięciu lat, Tomasz Szrama zaproponował, aby sołtysi zastanowili się nad przedłużeniem kadencji także dla nich. Wywołało to ożywioną dyskusję i już na jej wstępie było można usłyszeć chęć zmiany kadencji do lat 5-ciu. – Taka zmiana jest możliwa, bowiem ustawodawca mówi „Organizację i zakres działania każdej jednostki pomocniczej określa rada gminy. Decyduje ona o zasadzie i trybie wyborów organów danej jednostki, a zatem również o terminie oraz o częstotliwości wyborów w sołectwach. W rezultacie w większości sołectw kadencja lokalnych władz wynosi cztery lata, ale zdarza się też, że trwa ona dwa lata, bądź pięć lat” – wyjaśnił burmistrz.  
Sołtysi jednogłośnie poparli swoją pięcioletnią kadencję.
Kolejnym punktem obrad była sprawa wynajmowania świetlic wiejskich na tzw. „słupy”, bowiem taki proceder został ujawniony w związku ze sprawą wynajmu świetlicy w Uścikowie przez sołtys Żukowa i Uścikówca. Wynajem na słupy pozwala najmującemu zaoszczędzić, a jednocześnie uszczupla dochody gminy. Tomasz Szrama powiedział: Wynajmowanie na tak zwane „słupy” jest nieuczciwe i należy go zaprzestać. Zaproponował sformalizowanie wynajmów, co nie spodobało się wielu sołtysom. Ci, zapewniając burmistrza o uczciwych wynajmach świetlic przez siebie dodali, że ten medal ma też inną stronę. Marek Tecław (Świerkówki) ostrzegł, że – Wiele osób rezerwuje, a potem odmawia. Bożena Kubiatowicz (Pacholewo) stwierdziła, że: Podobnie jest w maju, gdy są komunie. Rezerwują w kilku miejscach na wszelki wypadek, a potem rezygnują. Irena Magdziarek (Wargowo) dodała: Ja już 20 lat wynajmuję i zawsze bez problemów. Przyjmuję zamówienie, biorę telefon i proszę o potwierdzenie na jakiś czas przed imprezą, a przed rezerwacją ostrzegam, że może tak się zdarzyć, że termin wypadnie. Ta opcja najbardziej się spodobała zebranym sołtysom. Urszula Warguła (Wymysłowo) ostrzegła: Wynajmuję, ale młodzieży nie wynajmę na żadną imprezę, bo mam złe doświadczenia. Zygmunt Klupczyński (Popówko) wyjaśnił: W mojej świetlicy jest lokal wyborczy. Ostrzegam, że lokal może być wyłączony. Na Dzień Dziecka i temu podobne imprezy wiejskie biorę rezerwę na wypadek złej pogody.
Ostatecznie ustalono, że formalnego zeszytu ewidencji nie będzie.
Burmistrz poruszył przy okazji spotkania sprawę sołectw leżących na wschód od DK 11, w związku z planami budowy obwodnicy Obornik. Przemysław Mączyński wyliczył, o które wsie chodzi i dodał: Pan Majchrzak wykonał już projekt przebiegu, optymalnego dla mieszkańców wymienionych wsi. Na piątek planujemy zebranie wspólne dla wszystkich. Choć Majchrzak wyrysował trzy propozycje, trudno liczyć na to, że wszystkich to zadowoli.

Podobne artykuły