Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

RYCZYWÓŁ. W urzędzie gminy podejmowano po raz czwarty w uroczystej atmosferze pary, które w tym roku obchodziły złote gody. Teresa Feldmann serdecznie powitała przybyłych: Janinę i Bolesława Wełnic, Ewę i Henryka Kuta, Zofię i Czesława Kalupa, Mirosławę i Czesława Kozłowskich, Krystynę i Kazimierza Połczyńskich, Irenę i Zygmunta Tetzlaff, Jana Troczyńskiego, Zofię i Mirosława Nadolnych, Marię i Jerzego Gorączniaków, Czesława Krzyżoszczaka oraz Zofię i Janusza Maćkowiak.
Kierownik USC przypomniała, iż osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat, są nagradzane specjalnym medalem przyznawanym przez prezydenta „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.  
Aktu odznaczenia dokonała Renata Gembiak-Binkiewicz, życząc przy tym szanownym jubilatom dużo zdrowia, pogody ducha oraz doczekania w zdrowiu kolejnych pięknych jubileuszy. Po części oficjalnej muzyczne życzenia przygotował dyrektor GOK w Ryczywole Lech Faron, a dla jubilatów zaśpiewali: Anna Wólczyńska, Weronka Strzępka i Łukasza Ból, członkowie zespołu „Tacy Sami” działającego przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” w Obornikach. Na koniec przyszedł czas na rozmowy, wspomnienia i refleksje przy kawie i ciastku.

Podobne artykuły