Ryczywół przejmuje grunty od PKP, żeby je uporządkować

Ryczywół przejmuje grunty od PKP, żeby je uporządkować

RYCZYWÓŁ. Od ubiegłego roku trwają procedury związane z nieodpłatnym przejmowaniem przez gminę Ryczywół kolejnych terenów od PKP. Gmina przejęła już od kolei prawo użytkowania wieczystego sporej działki o powierzchni 3771 m2., znajdującej się w pobliżu dworca PKP.
25 października wójt Renata Gembiak-Binkiewicz podpisała w imieniu gminy Ryczywół akt notarialny, zgodnie z którym gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego także działki o powierzchni 3266 m2 stanowiącej drogę dojazdową do dawnego dworca.
Obecnie na wniosek gminy PKP prowadzi procedurę podziału działek obejmujących teren ogródków przy torach, z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.
Natomiast droga dojazdowa na tzw. „bazę” jest własnością Skarbu Państwa i w związku z tym w maju został  złożony wniosek do wojewody wielkopolskiego w sprawie komunalizacji także tej działki.
Po przejęciu pozostałych gruntów możliwa będzie wreszcie gruntowna naprawa istniejących nawierzchni dróg dojazdowych i budowa tak potrzebnych miejsc parkingowych, bo tereny stanowią już własność gminną i gmina będzie miała prawo o nie zadbać. To już jednak będzie zadanie następcy Renaty Gembiak-Binkiewicz.

Podobne artykuły