Kto otrzyma mieszkanie komunalne?

OBORNIKI. Odbył się pierwszy odbiór techniczny mieszkań komunalnych w budynkach przy ulicy Łukowskiej. Przygotowano listę usterek spowodowanych zejściem z budowy upadłej firmy z Czarnkowa. Gdy zostaną usunięte, komisja mieszkaniowa zacznie przydzielać lokale osobom i rodzinom oczekującym.
Przydziały na nowe mieszkania komunalne otrzymają w pierwszym rzędzie osoby zamieszkujące w lokalach socjalnych. Przenosząc się do nowych budynków znacznie zyskają na standardzie. Ich mieszkania po odnowieniu będą zasiedlane przez osoby, które mogą liczyć jedynie na lokale socjalne.
Zanim nastąpi ustalenie listy lokatorów mieszkań przy Łukowskiej, burmistrz Piotr Woszczyk ustalił sztywne kryteria ich przydziału. Mogą je otrzymywać jedynie lokatorzy, którzy nie zalegają z czynszem i nie mają za sobą żadnej historii związanej z dewastacją poprzednio zajmowanych lokali. Mieszkania są przeznaczone dla rodzin nie większych niż cztery osoby. Na przydział nie mogą liczyć tzw. single, bo mieszkań jednoosobowych przy Łukowskiej nie ma.
Są za to dwa mieszkania przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz jedno dla lokatora z dysfunkcją. Jeżeli dochody osób starających się o przydział mieszkania okażą się wątpliwe, taka osoba nie będzie brana pod uwagę jako przyszły lokator.
Piotr Woszczyk chce też dążyć do stworzenia systemu weryfikacji dochodów, by mieszkania komunalne mogły otrzymywać jedynie osoby mające skromne dochody, które nie pozwalają na staranie się o własny lokal, którym musi pomóc gmina, a stać je na lokale komunalne.
Innego rodzaju mieszkaniami są lokale socjalne. Te przydziela się osobom bez dochodów, o skromnych dochodach niewystarczających na inny najem mieszkania, poszkodowanym przez pożary, zalania czy inne zdarzenia losowe, niezaradne życiowo, nie potrafiące zadbać o własny lokal.
Tych osób jest wciąż długa lista. W pozycji dochody wpisały na owej liście kwoty od 100 do 200 złotych miesięcznie, więc starając się o lokal socjalny z góry zakładają, że nie będą płaciły zań czynszu.
Mieszkania przy Łukowskiej są pierwszymi, jakie gmina wybudowała od podstaw w okresie ostatnich 30 lat. Tym bardziej ważnym jest to, by zostały przydzielone właściwym lokatorom, którzy o lokale zadbają i nie będą zalegały z czynszem.

Podobne artykuły