Nie będzie podwyżki cen wywozu śmieci

GMINA OBORNIKI. Niedawno informowaliśmy o groźbie podniesienia opłat za wywóz śmieci głoszone przez GOAP. – Cena musi wzrosnąć z powodu niedopłaty przez podpoznańskie gminy i nadpłacania przez miasto Poznań – informowały władze związku międzygminnego GOAP.
Z taką tezą absolutnie nie godzi się wiceburmistrz Piotr Woszczyk. W jego opinii: Nie ma żadnych podstaw to tego rodzaju twierdzeń.
Piotr Woszczyk jest przedstawicielem gminy Oborniki w GOAP, a do tego doskonałym znawcą systemu wywozu śmieci. Twierdzi, że nie ma także powodu do pośpiechu ze zmianami w systemie opłat. Przedtem GOAP musiałby dowieść swoich tez. Jednym z takich dowodów musiałoby być na koncie związku międzygminnego manko, a jest tam zysk i to sięgający kwoty 45 milionów. Tu Piotr Woszczyk wyjaśnia, że na początku funkcjonowania systemu powstało niemal 50-milionowe manko, jednak wprowadzone regulacje zmieniły system dochodów i powstał znaczący zysk. – Dlatego wójtowie i burmistrzowie podpoznańskich gmin nie godzą się z potrzebą zmiany stawek. Naszym zdaniem wszelkiego rodzaju przeliczanie opłat osobno na miasto i osobno na gminy łamią zasadę solidaryzmu, która miała przyświecać związkowi.
Piotr Woszczyk podkreśla, że: Zanim rozpocznie się jakakolwiek rozmowa o kosztach, trzeba rozliczyć premie energetyczną należną za uzysk energii ze spalanych śmieci.
Nie ma zatem potrzeby martwienia się wzrostem cen, bo nie nastąpi on tak szubko, jakby sobie tego życzyła część zarządu GOAP.
Piotr Woszczyk przyznaje, że wciąż problemem stają się obywatele Ukrainy, którzy nie rejestrują swojego pobytu, a śmieci przecież systematycznie „produkują” oraz brak należytej selekcji odpadów. W tym ostatnim przypadku podwyżkami wywozu, i to aż czterokrotnymi, grozi rząd, ale to już zupełnie inna historia.

Podobne artykuły