Krzyż Zasługi dla Ryszarda Obsta

PARKOWO. Wiceprezes OSP Parkowo druh Ryszard Obst został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi, przyznanym mu przez prezydenta RP. O nadanie tego odznaczenia panu Ryszardowi wnioskował zarząd OSP Parkowo w uznaniu jego zasług dla parkowskiej jednostki. Owe zasługi, to ogromna aktywność społeczna nie tylko dla OSP, ale i na rzecz społeczności lokalnej Parkowa i okolic. Druh Ryszard Obst w był latach 1982-1986 i 2010-2016 prezesem OSP i tego co zrobił dla swojej jednostki nie da się żadną miarą przecenić.

Podobne artykuły