Opiekun pamięci

OBORNIKI. Jerzy Straszewski jest człowiekiem, który bezinteresownie dba o historyczne groby na obornickim cmentarzu. Mimo poważnego wieku, dba o to, by nie zaginęła pamięć o tych, którzy w nich spoczywają. Wiedza, jaką posiadł, o zasłużonych oborniczanach spoczywających na obornickiej nekropolii przerasta wiedzę wielu osób.
Burmistrz Tomasz Szrama wystąpił do IPN o uhonorowanie Jerzego Straszewskiego nagrodą za funkcję Opiekuna Miejsc Pamięci.

Podobne artykuły