Zaprzysiężenie przyszłych mundurowych

OBJEZIERZE. Środa była w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza szczególnie podniosła, bo wiązałasię ze złożeniem przysięgi przez kadetów klasy o profilu policyjnym. Obecni przy tym byli przedstawiciele komendy wojewódzkiej policji z Poznania oraz komendy powiatowej policji w Obornikach.
Uczniowie pierwszych klasy o profilu policyjnym ślubowali na sztandar szkoły wypełniać standardy przynależne policjantom i innym służbom mundurowym.
Z Zespołem Szkół w Objezierzu już nawiązała współpracę komenda wojewódzka policji w Poznaniu, a zawarte porozumienie zapewnia uczniom klas policyjnych szeroko pojęte wsparcie dydaktyczne. Uczniowie tych klas są systematycznie odwiedzani przez policjantów realizujących zajęcia, które określa „Ramowy Program Wsparcia Dydaktycznego Kadetów z Klas Objętych Patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu”.
W uroczystości ślubowania udział wzięli m.in.: komendant powiatowy policji w Obornikach insp. Wojciech Spychała, naczelnik wydziału prewencji nadkom. Arkadiusz Bukowski, zastępca naczelnika wydziału komunikacji społecznej komendy wojewódzkiej policji w Poznaniu kom. Kinga Fechner-Wojciechowska oraz sierż. sztab. Tomasz Kowalski.
Po oficjalnym rozpoczęciu uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie otrzymali z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach insp. Wojciecha Spychały imienniki. Akty ślubowania kadeci otrzymali kom. Kingi Fechner-Wojciechowskiej.
Teraz, przez najbliższe cztery lata, kadeci klasy o profilu policyjnym będą nie tylko zgłębiać tajniki służb mundurowych, ale również dawać przykład dobrej, obywatelskiej postawy. Dzięki zdobytej podczas kształcenia wiedzy i umiejętności, z pewnością łatwiej oraz bezpieczniej poradzą sobie z trudnościami życia codziennego. Jeżeli w przyszłości zdecydują się zasilić szeregi policji, będą mieli również możliwości wykorzystania jej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niesienia pomocy innym.

Podobne artykuły