Święto tabliczki mnożenia

Święto tabliczki mnożenia

OBORNIKI. W Szkole Podstawowej nr 4 uroczyście obchodzono Światowy Dzień Tabliczki. Przez tydzień co rano, na tablicy przy wejściu do szkoły, pojawiało się hasło dnia zaszyfrowane przy pomocy tabliczki mnożenia. Swoje rozwiązania dzieci wrzucały do specjalnie przygotowanych urn, którymi były różne bryły geometryczne. Codziennie podczas dużej przerwy wylosowywano zwycięzcę, który otrzymywał talon do sklepiku szkolnego. Hasłami dnia w tym roku były nazwiska znanych matematyków: Talesa, Pitagorasa i Euklidesa. W tygodniowych potyczkach wzięły udział aż 93 osoby. W dzień poprzedzający konkurs wyłoniono, podczas trudnych zmagań, dziesięciu super ekspertów z klasy szóstej. Uczniowie ci w dniu konkursu pełnili funkcje pomocników nauczycieli matematyki. W piątek wszystkie klasy czwarte przystąpiły do rozwiązywania testów konkursowych ze znajomości tabliczki mnożenia.
Miło nam donieść, że z pośród uczniów klas czwartych wyłoniono aż 76 ekspertów z tabliczki mnożenia. Aby uczniowie pozostałych klas mieli też szansę uzyskać ten zaszczytny tytuł w obie duże przerwy przy akompaniamencie „śpiewanej tabliczki mnożenia” uczniowie klas szóstych egzaminowali chętnych uczniów naszej szkoły. Przeegzaminowali oni w ten sposób aż 68 osób z czego 41 osób uzyskało tytuł eksperta. Łącznie w tygodniowej zabawie wzięło udział 313 osób z pośród których wyłoniono 127 ekspertów tabliczki mnożenia.

Podobne artykuły