Historyczne porozumienie gminy z Lasami

RYCZYWÓŁ. Po długim okresie starań doszło wreszcie do porozumienia gminy Ryczywół z Lasami Państwowymi w sprawie spornej działki, na której części niegdyś zbudowano halę sportową.
Przez lata trwał pat, bowiem Lasy Państwowe nie mogły objąć działki, na której stał budynek hali sportowej, a gmina hali użytkować nie chciała, bo jej stan wymagał remontu i ogromnych nakładów. Teraz w ramach porozumienia gmina uzyskała prawa do części działki koło szkoły, oddając w zamian grunt koło hali. Ponadto zapłaci jedynie za rok bezumownego korzystania z gruntu, co jest znacznie korzystniejsze niż długi i kosztowny proces z nieznaną kwotą ewentualnego odszkodowania.
Gminie działka od strony szkoły i to wraz z opłotowaniem bardzo się przyda, a Lasom Państwowym, a dokładniej nadleśnictwu Sarbia, przyda się uregulowanie sprawy czekającej na porozumienie wiele lat oraz grunt zamienny od gminy.
Na razie jest to pierwszy krok, drugim będzie zamiana pozostałych gruntów, tak aby każda ze stron uzyskała korzyść.

Podobne artykuły