Ludomski park dworski oficjalnie otwarty

Ludomski park dworski oficjalnie otwarty

LUDOMY. Na uroczystości otwarcia kompleksu rekreacyjno-parkowego, w Parku Dworskim w Ludomach, w imieniu sołectwa Ludomy oraz stowarzyszenia Aktywni Razem, gości przywitała prezes stowarzyszenia Grażyna Foedke, która wraz z wójt Gminy Ryczywół Renatą Gembiak- Binkiewicz, sołtysem Moniką Olech oraz kierownikiem biura LGD Kraina Trzech Rzek Karoliną Skowrońską dokonały uroczystego przecięcia wstęgi.
W 2010 roku, gdy sołtysem została Monika Olech a w radzie sołeckiej znalazła się Grażyna Foedke, zastanawiały się wraz z obecną wtedy radą w jaki jest cel działania i co chcieliby zmienić, poprawić i jak to zrobić. Na pierwszy plan wysunęło się boisko rekreacyjno- sportowe, które przez cztery lata było budowane w większości czynem społecznym. Już w 2015 roku zawiązało się stowarzyszenie, które jak nazwa mówi, jest bardzo aktywne i do dzisiaj pozyskuje fundusze na działania.
Jednak perełką przyrodniczą wsi był park. Stan jego zakrzaczenia był tak duży że nie można było spacerować po ścieżkach, bo nie było „świata widać”. Ogrom pracy rąk ludzkich bo ponad 7000 godzin wolontariatu i sprzętu rolniczego doprowadził do stanu obecnego. Ale to nie wszystko.
Zaczęło się od Fundacji PKO, gdzie w ramach pierwszego grantu stowarzyszenie zasiało w parku ziarno edukacji. Powstały tablice edukacyjne a dzieci w ramach warsztatów zbijały budki lęgowe rozmieszczone po całym parku. Tablica historyczna jest tam szczególnie ważna, gdyż ukazuje rąbek historii Ludom. Powstały nowe tablice gatunkowe oraz utwardzono część ścieżek. Ludomy zostały zauważone i docenione na szczeblu województwa. Wieś otrzymała dwie nagrody od Zespołu Parków Krajobrazowych oraz wyróżnienie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wszystkie te nagrody przeznaczono w całości na utwardzenie ścieżek w parku. Zakończono wzbogacanie parku w elementy sportowo – edukacyjne. Zakończono utwardzanie ścieżek i wyznaczono trasy dla osób biegających.
Uwieńczeniem działań jest projekt złożony przez gminę Ryczywół pod tytułem „Rewitalizacja stawu w Ludomach”. Społecznicy z sołectwa Ludomy, ale i z sąsiedniej miejscowości przepracowali już przy stawie ponad 500 godzin. Powstała rzeźba Mieczysława Koguta – Park dworski w Ludomach, którą umieszczono na froncie. W trakcie warsztatów rzeźbiarskich pana Mieczysława, uczestnicy poznawali trud wykonania płaskorzeźby.
Stowarzyszenie odebrało nagrodę samorządu Województwa Wielkopolskiego za ”Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii województwa wielkopolskiego projekt”. Prezes Grażyna Foedke podziękowała wszystkim członkom stowarzyszenia, OSP Ludomy, sponsorom, wolontariuszom a zawłaszcza: Kobietom na które zawsze mogę liczyć i tym którzy w większy lub mniejszy sposób pomogli osiągnąć cel. Uroczystość wzbogacił, krótki zarys historii Ludom przedstawiony przez Grażynę Szacht oraz wiersz Marii Kogut napisany specjalnie na tą uroczystość.

Podobne artykuły