Ryczywolanie uczcili powstańców

RYCZYWÓŁ. Powstańców wielopolskich, którzy wyrąbali drogę do wolnej Polski własną krwią i trudem można uczcić werblami, można też zrobić to w ciszy, przedstawiając ich postaci , domy, przedmioty, które im towarzyszyły. Tak właśnie było w Ryczywole, bez fanfar i okrzyków, za to z piękną i co ważne, mądrą wystawą oraz słowem i pieśnią.
W holu Szkoły Podstawowej przygotowano niecodzienną wystawę. Były tam oryginalne dokumenty i fotografie, Pieczołowicie wykonane stroje oraz uczesania. Były wystroje mieszkań, z których powstańcy szli w bój, były sprzęty codziennego użycia a nawet uliczny słup ogłoszeniowy. W tych dekoracjach odbyła się uroczyska sesja rady gminy, krytej jedynym punktem było podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W jednogłośnie przyjętej uchwale oświadczyli: My, radni VII kadencji Rady Gminy Ryczywół, w roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, świadomi dziedzictwa naszych przodków i w pełni odpowiedzialni za jego zachowanie i utrwalanie w świadomości społecznej, pragniemy wyrazić szacunek i głęboką wdzięczność: Założycielom osady, a potem miasta, i dawnym właścicielom tych ziem, których staraniem, troską i pracą Ryczywół zyskał trwałe miejsce na mapie Rzeczypospolitej. Naszym poprzednikom – wójtom, rajcom, ławnikom, burmistrzom, członkom rad miejskich i gminnych – za prace, którą przyczynili się do tworzenia dorobku Gminy Ryczywół i jej mieszkańców. Wszystkim duchownym i nauczycielom, kształtującym na przestrzeni wieków świadomość, tożsamość oraz cywilizacyjny i kulturalny dorobek pokoleń mieszkańców Gminy Ryczywół. Pokoleniom wszystkich dawnych obywateli tej ziemi, a także wszystkim obecnym mieszkańcom Gminy Ryczywół, pracownikom, przedsiębiorcom, rolnikom, działaczom stowarzyszeń, związków i innych organizacji pozarządowych za ich codzienny trud, pracowitość i poświęcenie dla wspólnego dobra naszej społeczności. Składamy dziś hołd wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy w ciągu stuleci nie szczędzili sił i zdrowia, często z narażeniem życia w walce przeciwko kolejnym najeźdźcom, zaborcom i okupantom, dzięki którym cieszymy się wolnością i niepodległością.
Wójt Renata Gembiak-Binkiewicz podziękowała za przybycie licznych gości, podziękowała radnym za jednomyślność, podziękowała też za cztery lata wspólnych starań o rozwój gminy. Były kwiaty i uściski, nie brakowało bram. Potem głos zabrał dyrektor szkoły Witold Korbanek powiedział: Dumni z postaw i dokonań przodków, wśród których swą cząstkę pracy, a gdy trzeba było i daninę krwi złożyli na ołtarzu ojczyzny mieszkańcy ziemi ryczywolskiej, tej ziemi, czcimy rocznicę odzyskania niepodległości, czcimy bohaterski czyn powstańców wielkopolskich.
Nie byłoby zapewne tej wystawy, gdyby nie pomoc, wsparcie, działanie wielu osób. Dyrektor Korbanek serdecznie podziękował Tomaszowi Mańkowskiemu za tkaniny i uszycie elementów ekspozycji. Jackowi Dereżyńskiemu za jedyny w swoim rodzaju słup ogłoszeniowy, radzie rodziców za sfinansowanie fotoksiażki, władzom gminy Ryczywół za sfinansowanie druku kartek pocztowych z pracami uczniów, Elżbiecie Fryc za udostępnienie manekinów i ich ufryzowanie, Ewie Knopczyk za udostępnienie manekina, państwu Krystynie i Bernardowi Maternikom za udostępnienie prywatnych zbiorów, Małgorzacie Kołodziejczak za wypożyczenie manekina wystawowego, państwu Danucie i Grzegorzowi Schubertom za przekazanie skrzynek będących elementem ekspozycji, Ewie Szulczyk za wypożyczenie strojów i dodatków z epoki, Michałowi Bogaczowi i Jackowi Wremblowi za wsparcie techniczne i transport rekwizytów, Alicji Jopp za pomoc i zakupienie elementów do renowacji tablic ekspozycyjnych a niezastąpionym pracownikom szkoły za wszelką pomoc, i tu wymienił: Zygmunta Brzozowskiego, Agnieszkę Nowak, Wiolettę Antkowiak, Magdalenę Halin i Sławę Wrembel. Sam pomysł wystawy zrodził się w głowach Anny Suszek, Justyny Kalinowskiej, Joanny Stanisławskiej i Iwony Kowalskiej. Panie z iście pozytywistyczną konsekwencją, ale i biznesową skrupulatnością, planowały, liczyły, szukały, i organizowały, bo ważny był każdy dzień, każda godzina i każda złotówka, a także każdy sponsor, każdy życzliwy człowiek.
Wystąpienie dyrektora Korbanka zakończyło część oficjalną a w części artystycznej wystąpiła młodzież szkolna z recytacjami i śpiewem. Tę część opisać najtrudniej. Dziewczęta i chłopcy zaczarowali publiczność na ponad kwadrans powodując, że w wielkiej ciszy każdy przeżywał słowa i dźwięki. Było pięknie, patriotycznie, doniośle.
Po sesji goście zwiedzali wystawę, komentowano jej elementy, podziwiano układ i oglądano eksponaty. Sekretarz gminy Janina Feldmann przybyła ze swymi wnuczkami. Zwierzyła się, że na potrzeby wystawy wydobyła z swych rodzinnych skrzyń i strychów wiele strojów i eksponatów pamiętających czas sprzed stu lat, gdy Polska sięgnęła po niepodległość.

Podobne artykuły