W Bogdanowie będzie nowe przejście dla pieszych i nie tylko

BOGDANOWO. Sołtys Bogdanowa może mówić o sukcesie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała o umieszczeniu w ciągu drogi krajowej DK11, przy południowym wjeździe do Bogdanowa, przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną uruchamianą przez pieszego.
Starania o takie przejście przy wjeździe północnym czynił poprzednik Mariusza Kozłowskiego, niestety bez skutku. – Miałem wiele sygnałów od mieszkańców Bogdanowa o potrzebie budowy takiego przejścia. Prosiłem o wsparcie posłów, radnych, burmistrza i mam już podpowiedź, że się udało. Takie przejście zostanie zaprojektowane i wybudowane w pierwszym, a najdalej w drugim kwartale roku 2019 – zapewnił Mariusz Kozłowski.
Jest on sołtysem niecały rok, a lista jego pozytywnych poczynań jest długa. Słucha mieszkańców i co ważne, ma dla nich czas. Jak opowiada, swoją kadencję zaczął od świetlicy wiejskiej, która jego staraniem została gruntownie domyta i odświeżona.
Teraz ma przed nią stanąć 6-metrowy maszt na flagę, a już ustawił dzięki hojnemu sponsorowi nowe, solidne tablice informacyjne. Sołtys zdobył też kontener z przeznaczeniem na magazyn krzeseł, stołów i innych sprzętów, które trzeba chronić przez warunkami atmosferycznymi. Stanie on nieopodal świetlicy, a dzięki przeniesieniu tam sprzętów zwolni się miejsce w szatni.
Zmniejszenie wiejskiego boiska do wymiarów właściwych dla dzieci ożywiło wiejski sport, jest więcej dzieci i młodzieży chętnych do gry w piłkę. Na zaniedbanym placu za blokami Lepiko pan Mariusz zadbał o wysypanie ziemi i wyrównanie jej, by i tam mogło powstać boisko. Staraniem sołtysa zostało utwardzonych w Bogdanowie kilka dróg, w części zwanej Folwarkiem stanęła nowa wiata przystankowa. Będą niebawem nowe kosze na śmieci ustawione wzdłuż jedenastki i przy blokach na bogdanowskim osiedlu. We wsi pojawiło się kilka progów zwalniających.
W niemal każdym z opisywanych tu działań sołtysa wspiera rada sołecka oraz grono osób, które w radzie nie zasiadają, ale chętnie pomagają, by wieś piękniała i żyło się w niej lepiej. Zdecydowanie wzrosła aktywność większości mieszkańców wsi. O ile w poprzednich wyborach do Obornickiej Rady Seniorów przyszło wybierać 16 osób, to w tym już ponad 50.
Prócz takich działań doraźnych, jak na przykład w związku z awarią lamp stojących wzdłuż DK11, które dzięki Panu Mariuszkowi i jeszcze paru osób znów się świecą, są też działania inwestycyjne. Wielkim wyzwaniem dla Mariusza Kozłowskiego jest staranie o budowę we wsi szkoły. By zdobyć środki na budowę szkoły i rozbudowę świetlicy liczy na wsparcie w tym dziele posła Jakuba Rutnickiego. Jak wyliczył sołtys:– Z Bogdanowa do szkół dojeżdża 170 dzieci i już tylko to wystarczy, by szkoła powstała.
Stara się o trzecie przedszkole, bo tak jak Bogdanowo nie rozwija się żadna wieś gminy Oborniki. Bogdanowo liczy obecnie niemal 1200 mieszkańców i ma ogromny potencjał, by dalej rosnąć. Dlatego aktywny i pomysłowy sołtys to dla takiej wsi prawdziwy skarb.

Podobne artykuły