Obornicka biblioteka wyróżniona w Warszawie

OBORNIKI, WARSZAWA. Marek Lemański jest z całą pewnością postacią nietuzinkową. Choć bywa kontrowersyjny w niektórych ocenach, to pracowity we wszystkich. Jest od lat jedynym radnym, który potrafi pochylić się nad losem osób niepełnosprawnych. Tylko on wytyka drogowcom zbyt wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych, czy brak podjazdów dla wózków w obiektach publicznych. Marek Lemański był inicjatorem i motorem działań zwiększających dostęp osób ociemniałych i niedowidzących do zasobów literatury. Biblioteka zaopatrzyła się w elektroniczne książki, chętnie wypożyczane przez tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą samodzielnie czytać. On był też orędownikiem budowy podjazdu dla niepełnosprawnych, by i oni mogli korzystać z biblioteki. To wszystko dostrzegła fundacja „Szansa dla niewidomych”, która podczas tegorocznej gali przyznała Idola i pierwszą lokatę w kategorii placówek kultury Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach.
W uzasadnieniu 54 członków kapituły Idola podpisało się pod taką oto oceną: Biblioteka w Obornikach prowadzi dział książki mówionej. Dzięki temu osoby niewidome, ludzie z innymi niepełnosprawnościami oraz seniorzy mogą regularnie czytać książki. Biblioteka oferuje m.in. interesujący zbiór polskiej i światowej literatury, obejmujący około 6 tysięcy tytułów. Książki są udostępniane w formacie Czytak, Daisy lub na e-lektorach. Istnieje możliwość wypożyczania czytaków do domu.
Po odbiór wyróżnienia pojechał do stolicy dyrektor Biblioteki Mateusz Klepka wraz z inicjatorem sukcesu Markiem Lemańskim. Gdy odbierali ją w jednej z sal Centrum Nauki Kopernik Marek Lemański powiedział: Dzięki odpowiedniemu programowi wdrożonemu w obornickiej Bibliotece Publicznej, osoby skazane do niedawna przez los na życie w mroku mogły rozsmakować się w literaturze i oczyma jej bohaterów zobaczyć świat. Każda z nich w naszej gminie czyta średnio co roku 30 książek, co przy obecnym poziomie czytelnictwa jest godne pochwały.

Podobne artykuły