Upomina się o strażaków

OCIESZYN. Błażej Pacholski, radny, sołtys i strażak, nie szczędzi sił dla żadnej z tych funkcji a jego aktywność może być wzorem dla wielu innych. Za jego sprawą Ocieszyn się zmienił, przybyła mu długo oczekiwana świetlica, obudziły się istotne inicjatywy społeczne. Podczas ostatniej sesji rady miejskiej wniósł o podwyżkę ekwiwalentów dla strażaków za ich udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Chce też, aby druhowie otrzymywali choć połowę stawki za czas spędzony na szkoleniach. Proponuje uzależnienie ekwiwalentów od kwoty płacy minimalnej, by te rosły wraz z poborami. Dziś druhowie otrzymują za godzinę ratowania życia i mienia ekwiwalent w kwocie 10 złotych. Błażej Pacholski nalega na podniesienie jej choć do 15 zł.

Podobne artykuły