Podziękowali druhowi Łukaszewiczowi

Podziękowali druhowi Łukaszewiczowi

ROGOŹNO. Na początku maja 2010 roku skutkiem poważnego niedomagania serca odszedł prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Parkowie druh Marian Łukaszewicz.
W minionym tygodniu kapituła tytułu „Zasłużony dla Rogoźna” postanowiła podczas sesji rady miejskiej uhonorować prezesa Mariana Łukaszewicza, a laudację przedstawiającą zasługi druha wygłosił burmistrz Roman Szuberski. Wysłuchali jej także synowie zmarłego, którzy przybyli specjalnie do Rogoźna.
Druh Łukaszewicz był przez całe swoje aktywne życie zaangażowany w sprawy społeczności lokalnej. Wszystkie swe dzieła realizował z pasją i poświęceniem, kierując się wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców. W szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Parkowie wstąpił prawie przed półwieczem. W roku 1986 został wybrany prezesem zarządu jednostki i funkcję tę pełnił aż do śmierci. Jako prezes przyczynił się do przeprowadzenia wielu inwestycji, jak chociażby remontu remizy oraz sali wraz z zapleczem, pełniącej jednocześnie rolę świetlicy wiejskiej i placu z amfiteatrem, który upiększony i zagospodarowany stał się prawdziwą wizytówką Parkowa. Na przełomie wieków zorganizował uroczysty jubileusz 100-lecia powstania OSP Parkowo, który upamiętniono głazem pamiątkowym przed remizą. Dziewięć lat później był głównym organizatorem jubileuszu 110-lecia tejże jednostki. Kierując parkowską OSP wzorowo współpracował z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Parkowa. Dbał o jej jak najlepszy wizerunek i nie szczędził starań mających na celu pozyskanie środków dla jej dobrego wyposażenia i funkcjonowania. Dbał o rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Okres sprawowania funkcji prezesa przez druha Mariana Łukaszewicza to piękna karta w historii OSP Parkowo. Druh Marian należał do grona tych osób, które przez długie lata spajały lokalną społeczność.
Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany, m.in.: Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego przyznaną w roku 2009 przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zapamiętano go jako dobrego człowieka i wspaniałego przyjaciela.
Zaszczytny tytuł „Zasłużonego dla Rogoźna” odebrali synowie. Tomasz Łukaszewicz podziękował w imieniu ojca, razem z braćmi odebrał kwiaty, wpisał się też do księgi pamiątkowej.
Na koniec powiedział: Chciałbym to wyróżnienie dedykować naszej mamie, która ojca we wszystkim wspierała. Sołtys Pakowa, Justyna Bartol-Baszczyńska pogratulowała synom tytułu ich ojca i wyraziła dumę z tego, że wieś miała takiego prezesa OSP.

Podobne artykuły