Dom dla potrzebujących

ROGOŹNO, POWIAT OBORNICKI. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDP) to bodaj najlepiej wydane pieniądze samorządowe. Można w nim będzie uczyć się życiowych umiejętności i integrować ze społeczeństwem. Taki Dom powstaje już staraniem burmistrza Romana Szuberskiego w Rogoźnie. Gmina wybuduje pomieszczenia siłami pracowników socjalnych na terenie dawnych warsztatów szkolnych przy ulicy Małej Poznańskiej.
Roman Szuberski przez ostatnie lata szukał przeznaczenia dla podupadłych budynków, wreszcie je znalazł. Potem szukał pieniędzy na ich remont, a właściwie odbudowę. Tu też znalazł rozwiązanie. Gdy firmy budowlane żądały za przywrócenie budynków do używalności krocie przekraczające przeznaczony na ten cel budżet, burmistrz zlecił wykonanie prac remontowych pracownikom rogozińskiej spółdzielni socjalnej. Oni mają pracę, budżet nie ucierpiał, budynek powstał.
W jego utrzymaniu będzie partycypował urząd wojewódzki. W Środowiskowym Domu Samopomocy będą przebywać osoby przewlekle chore i z zaburzeniami psychicznymi. Nie tylko spędzą tam czas pod dobrą opieką, ale otrzymają też wartościowy posiłek.
Szuberski zapewnił: Ten dom będzie dla mieszkańców z terenu całego powiatu. Dwadzieścia kilka osób wnioskowało o takie miejsce. Trzy lata moich starań zostało uwieńczone sukcesem, a udział finansowy gminy był w tym niewielki, bo wyniósł zaledwie około 11 tysięcy złotych.
ŚDP ma ruszyć już na przełomie listopada i grudnia. Na uczestników czekać tam będzie 30 miejsc z wszystkich trzech gmin powiatu obornickiego.

Podobne artykuły