Kolejny raz wandale

KOWANÓWKO. Po raz kolejny w punkcie widokowym „Na Zboczu” została zniszczona tablica informacyjna. Jest to miejsce będące jednym z etapów ścieżki nordic walking wytyczonej i zorganizowanej własnymi siłami przez stowarzyszenie NW Włóczykije. W tym roku członkowie skupili się na „łataniu” i naprawach powstałych wcześniej tras NW. Jednym z etapów prac był właśnie Punkt Widokowy i Ścieżka Zdrowia.
Prace na tym etapie polegały na ścieraniu, wygładzaniu i malowanie środkami konserwacyjnymi drewnianych elementów, a także myciu tablic informacyjnych i porządkowanie terenu. Jak wiele trudu włożono w te działania wiedzą tylko sami kijkarze. Szkoda, że wandale, którzy zniszczyli po raz kolejny to piękne miejsce nie wykorzystują swojej energii w tworzenie, tylko dokonują działa zniszczenia.

Podobne artykuły