Albo mi utwardzicie, albo mi sprzedacie

MANIEWO. Mieszkaniec Maniewa zaproponował władzom gminy, by utwardzili drogę prowadzącą do jego posesji lub sprzedali mu działkę, na której jest droga, to on sobie poradzi z nią sam. Władze gminy wykazują, że to droga do jednej tylko posesji, a koszt jej przebudowy byłby znaczny, więc na razie mowy o tym być nie może. Co do sprzedaży działki pod drogę, urzędnicy są zdania, że cała działka nie nadaje się do sprzedaży. Jest duża, ma potencjał i gmina może ją lepiej wykorzystać. Ostateczna decyzja jednak nie zapadła, bowiem w związku z kończącą się kadencją władz gminy sprawę odłożono na czas nieokreślony.

Podobne artykuły