Prymas w Parkowie

Prymas w Parkowie

PARKOWO. Szkołę w Parkowie odwiedził ksiądz abp Wojciech Polak, prymas Polski. Szczególny gość spotkał się ze wszystkimi uczniami, nauczycielami oraz pracownikami szkoły. Dyrektor Małgorzata Cyranek powitała gościa słowami: W szkole ważne jest na pewno nauczanie – nauczanie kompetentne i na wysokim poziomie. Ale ważne są również relacje międzyludzkie, które powinny mieć postać otwarcia i życzliwości względem wszystkich bez wyjątku. (…) Szkoła to miejsce, gdzie tworzymy dojrzałą, wierną swoim korzeniom i tradycjom, otwartą na innych wspólnotę – nawiązując w ten sposób do homilii z 3 września tego roku, którą ksiądz prymas wygłosił w Gnieźnie podczas mszy świętej inaugurującej nowy rok szkolny.
Wojciech Polak podkreślił, że przybył do szkoły, która kultywuje wartości patriotyczne, co nie dziwne, jeśli weźmie się pod uwagę postać patrona szkoły Józefa Wybickiego, twórcy hymnu narodowego. Jest to szczególnie ważne w roku 100-lecia odzyskania niepodległości.
Na koniec spotkania ksiądz arcybiskup pobłogosławił wszystkich zebranych na nowy rok szkolny i wpisał się do księgi pamiątkowej szkoły.

Podobne artykuły