Spotkanie z sybiraczką

Spotkanie z sybiraczką

PARKOWO. Podczas II wojny światowej miliony Polaków z terenów zajętych przez okupantów radzieckich zostało deportowanych daleko na wschód. Wśród tych, którzy znaleźli się w bydlęcych wagonach jadących na nieludzką ziemię był gość spotkania w Parkowie, pani Władysława Sokołowska, która w lutym 1940 roku trafiła na Syberię. Pani Władysława, emerytowana nauczycielka, członkini lokalnego Zarządu Koła Sybiraków przybyła do Parkowa z nieodległego Budziszewka wraz z mężem Marianem, by opowiedzieć uczniom swoją historię.
Spotkanie z uczniami rozpoczęła „Ballada wrześniowa” Jacka Kaczmarskiego, film upamiętniający wszystkich zesłanych w głąb imperium rosyjskiego, „Pamiętajmy o Sybirakach” oraz przejmujący utwór „Ojczyzno nasza, ziemio ukochana” w wykonaniu uczniów klasy VIII. Potem głos zabrała „pani Władzia” opowiadając o tragicznych wydarzeniach, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Opowieść rozpoczynająca się w Surmaczówce, rodzinnej wsi pani Władysławy, poprzez aresztowanie 10 lutego 1940 roku, wywóz bydlęcymi wagonami w głąb Syberii, tragiczne warunki życia. – Do dziś dnia pamiętam smak krupnika i kapuśniaka ze zgniłej kapusty, śmierć brata i dziadka, aż wreszcie powrót w kwietniu 1946 roku do kraju – opowiadała pani Władysława, a jej niezwykle ekspresyjna opowieść, wywoływała u wsłuchanych w jej słowa uczniów wzruszenie i zadumę. Długo trwająca burza braw dla gościa szkoły wyraźnie pokazała, że dzieci i młodzież bardzo potrzebują tego rodzaju żywych lekcji historii.

Podobne artykuły