Awanse nauczycieli i nominacje dyrektorskie

GMINA OBORNIKI. W poniedziałek odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania oraz powierzenia stanowiska kierowniczego w placówka oświatowych gminy Oborniki. Przybyłe nauczycielki odczytały rotę ślubowania nauczyciela mianowanego, po czym burmistrz Tomasz Szrama wręczył każdej z nich akt mianowania, dokładając bukiet kwiatów i serdeczne gratulacje. Były to Joanna Fortuniak-Fleiszar z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowie, Izabela Linka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrustowie, Magdalena Hartel ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach, Urszula Białek, Magdalena Daszkiewicz oraz Anna Klewenhagen ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach, Marlena Foetke, Adriana Jemioło i Dominika Dorna z Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach.
Burmistrz powierzył stanowiska kierownicze trzem dyrektorom, którzy w kwietniu bieżącego roku pozytywnie przeszli konkurs na stanowisko dyrektora. Oni też odebrali gratulacje i kwiaty. Byli to Roman Ostrowski, dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, Ewa Nowicka dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie i Elżbieta Pauszek, dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajka” w Obornikach.

Podobne artykuły