Próg za progiem?

OBORNIKI. Mieszkańcy bloków znajdujących się pomiędzy ulicami Kopernika a Garażową oraz użytkownicy znajdujących się tam garaży naciskają na magistrat w sprawie budowy progów zwalniających. Problem w tym, że na ulicy Garażowej są już dwa solidne progi.
Obywatele naciskający na budowę dwóch kolejnych uważają, że zmieszczą się i kolejne, a jadący tamtędy kierowcy dzięki zagęszczeniu progów zwolnioną.
Przeciwnicy tego pomysłu uważają, że wtedy o jeździe w ogóle już mowy nie będzie, a co najwyżej o kangurzych skokach.
Nad problemem pochylą się w najbliższym czasie radni z komisji gospodarki terenowej, choć ich entuzjazm wobec kolejnych progów wielki raczej nie jest.

Podobne artykuły