Posprzątają dworzec

Posprzątają dworzec

OBORNIKI. W Obornikach powstało nowoczesne centrum przesiadkowe, teraz trzeba zadbać o jego stan i czystość. Burmistrz Tomasz Szrama podpisał w tym celu z prezesem gminnej spółki PGKiM, na mocy której sąsiadująca z dworcem firma zajmie się jego czystością, zielenią i dobrostanem. Na dodatek strony wynegocjowały chyba obopólnie korzystną cenę usługi, wynosząca 1600 zł brutto miesięcznie.

Podobne artykuły