Bezdomni z Obornik

OBORNIKI. Burmistrz podpisał umowy mające na celi zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z gminy Oborniki w schroniskach dla osób bezdomnych w Gościejewie, Rożnowicach i Poznaniu przy ul. Borówki. W ten sposób gmina Oborniki uzyskała zapewnienie gotowości przyjęcia określonej liczby potrzebujących w Schroniskach dla Osób Bezdomnych Markot oraz w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet Markot w Poznaniu przy ul. Starołęckiej.
Co więcej, koszty będą ponoszone wyłącznie za wykazane dni pobytu poszczególnych osób, a nie za gotowość placówki oczekującej na przyjęcie bezdomnych.
W każdej z placówek osoby bezdomne potrzebujące schronienia będą mogły skorzystać z trzech posiłków dziennie, zadbać o higienę osobistą z wykorzystaniem dostarczonych przez schronisko niezbędnych środków czystości, otrzymać bieliznę osobistą i odzież odpowiednią do pory roku i potrzeb.

Podobne artykuły