Narada sołtysów

OBORNIKI. W środę zebrali się sołtysi gminy Oborniki, aby odbyć szkolenie z rozliczania funduszy sołeckich. W systemie rozliczeń nastąpiły znaczące zmiany i wygląda na to, że korzystniejsze dla sołtysów.
Jedną z takich nowości jest możliwość zmiany zapisów w wydatkach. O ile do niedawna raz zatwierdzony plan wydatków był sztywny i nie uwzględniał powstawania nowych potrzeb w trakcie roku, teraz system jest elastyczny i uwzględnia nowe potrzeby finansowane kosztem rezygnacji z wydatków zaplanowanych wcześniej.
Prelegent uczulał sołtysów na korzyści z meldowania się mieszkańców w swoich wsiach.
Spotkanie było tez okazją do omówienia szczegółów organizacyjnych tegorocznych dożynek. Święto plonów odbędzie się 8 września w Żernikach, więc już bardzo niedługo.

Podobne artykuły