Dla najzdolniejszych

OBORNIKI. Po raz kolejny przyznano stypendia dla najzdolniejszych uczniów z gminy Oborniki. O wsparcie finansowe mogli się ubiegać uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy na ostatnim świadectwie uzyskali najwyższą średnią ocen i jednocześnie legitymowali się sukcesami w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej, potwierdzonej zdobyciem I-III miejsca lub tytułu laureata w konkursach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.
Stypendia trafiły do dwójki wybitnych uczniów: Julii Szczepskiej – uczennicy V klasy Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach, za uzyskanie średniej ocen 5,82 oraz zdobycie III miejsca w XXII Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Do Szymona  Januszaka – ucznia III klasy oddziału gimnazjalnego, także w Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach za uzyskanie średniej ocen 5,56 oraz zdobycie tytułu Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

Podobne artykuły