Kolejny most przez Wartę zamknięty

OBORNIKI, WRONKI. Premier daje pieniądze na budowę mostu przez Wartę pomiędzy Obornikami a Obrzyckiem, a tymczasem most we Wronkach trzeba było zamknąć, bo zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników.
Wykazała to kontrola 176-metrowej przeprawy we Wronkach, którą przeprowadził wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Na moście pojawiło się wyraźne pękniecie betonu, obsypały się wały ziemne.
W pokontrolnym protokole można przeczytać: Podczas kontroli utrzymania obiektu stwierdzono rozszczelnienie i pęknięcie chodnika na dojściu do obiektu od strony m. Wronki, a także miejscowe rozszczelnienia pomiędzy jezdnią a krawężnikiem oraz krawężnikiem a chodnikiem. Zaobserwowano również pęknięcia w skarpie gruntowej od strony m. Wronki. Wizja w terenie wykazała pęknięcia w ciosie podłożyskowym na drugiej podporze od strony m. Wronki. Stwierdzono wyboczenie balustrady nad dylatacją pomiędzy przęsłem skrajnym i przedskrajnym.
Uszkodzenia wywołała prawdopodobnie budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej w obrębie mostu. Budowę tę prowadzi miasto Wronki. Podczas kontroli zaobserwowano masowe ruchy gruntów na długości około 100 m w górę rzeki Warty.
Potwierdza to wojewoda Zbigniew Hoffmann, który głosi, że: Stwierdzone postępujące uszkodzenia w kontrolowanym obiekcie mogą zagrażać bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi. Wyniki kontroli są jednoznaczne i wymagają natychmiastowej reakcji. Nawet kilka godzin oczekiwania może doprowadzić do tragedii, dlatego oczekuję od WWINB-u podjęcia szybkich działań w tej sprawie.
WWINB decyzje podjął szybko i most został zamknięty. Do Wronek dojazd prowadzi przez Wartosław, gdzie pojazdy po odstaniu gigantycznej kolejki przeprawiane są promem.
Przypomnijmy, że w niewiele lepszym stanie są duży i mały most przez Wartę w Obornikach. Obu grozi zamknięcie. Remont dużego mostu, połączony z wybudowaniem prowizorycznej przeprawy przez rzekę, ma rozpocząć się w październiku. Gdyby nie to, trzeba byłoby go zamknąć w przyszłym roku.

Podobne artykuły