Głośne wrześniowe noce

GMINA OBORNIKI. Od 3 do 30 września na terenie poligonu Biedrusko odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 05 do 15 i od 20 do 02. Ponadto na terenie poligonu realizowane są coroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81”Drop” oraz nr 86”Sokół”. We wrześniu swoją działalność na terenie poligonu prowadzić będą saperzy realizujący neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
Służby przypominają, że przebywanie na poligonie osób postronnych podczas przeprowadzania ćwiczeń stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.

Podobne artykuły