Nadużycia związane z Kartą Seniora

OBORNIKI. Wprowadzony w 2016 roku program Obornickiej Karty Seniora cieszy się rosnącą popularnością. Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia, zameldowanych na terenie gminy Oborniki. Jego celem jest aktywizacja społeczna obornickich seniorów, poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg i rabatów. Obecnie uczestnicy programu mogą korzystać z promocyjnej oferty ponad 60 partnerów.
Przypominamy, że warunkiem koniecznym do uzyskania zniżek jest okazanie Obornickiej Karty Seniora wraz z dokumentem tożsamości. Seniorzy uprawnieni do bezpłatnych przejazdów gminną komunikacją są zobowiązani do posiadania i okazania dokumentów uprawniających do korzystania z tych świadczeń na każde żądanie osób uprawnionych.
Tu czasami dochodzi do sytuacji zdecydowanie dziwnych, a ich przykładem może być na przykład 35-letni oborniczanin, który chciał jechać autobusem bez biletu, okazując Kartę Seniora. Upierał się, że karta jest mamusi, a on jej synek chyba może korzystać z Karty jadąc właśnie do owej właśnie mamusi.
W innym przypadku, pewna krewka seniorka wsiadając do autobusu odmówiła pokazania dowodu osobistego na dowód, że Karta Seniora jest jej. Twierdziła, że RODO zabrania żądać od nie legitymowania. Zrobiła awanturę kierowcy, wstrzymała ruch autobusu i kolejną awanturę zrobiła w magistracie.
Partner programu, w tym przypadku Warbus, ma jednak pełne prawo do nieudzielania zniżki, jeżeli osoba posiadająca kartę nie będzie miała lub chciała okazać dokumentu tożsamości, który potwierdzi, że jest jej właścicielem.
Poproszony o komentarz w tej sprawie wiceburmistrz Piotr Woszczyk powiedział: Potwierdzam, że partnerzy programu mają prawo do weryfikacji uprawnień – czyli mogą chcieć potwierdzenia danych osób mających kartę poprzez okazanie dowodu, legitymacji ZUS, etc. W związku z powtarzającymi się przypadkami i kontrolami przez przewoźnika w przewozach komunikacji miejskiej, pragniemy przypomnieć, że seniorzy i dzieci mają zagwarantowane określone zniżki, jednak zgodnie z uchwałą i regulaminem przewozów przewoźnik ma prawo zweryfikować prawo do ulgi, jeśli osoba nie chce okazać dokumentu – a ma też takie prawo, jednak w takim przypadku nie może liczyć na darmowy czy ulgowy przejazd, Dotyczy to zresztą pozostałych partnerów Karty Seniora – każdy z uczestników – partnerów programu ma prawo do weryfikacji uprawnień do zniżek osoby korzystającej z nich. Osoby korzystające z ulg muszą zgodnie z prawem okazać się podstawą – uprawnieniem do ulgi i to nie tylko w naszych przewozach, ale i w całym kraju, stosownie do regulaminów obowiązujących w danych przejazdach. Podstawą w naszym przypadku jest uchwała i regulamin przewozów, ustawa – prawo przewozowe. Rzecz ma się podobnie w przypadku poruszania się pociągiem czy komunikacją w innych miastach – tam także zgodnie z regulaminem i prawem do danego typu ulg – warunkiem korzystania z ulgi jest stosowny dokument.
Nie ma to nic wspólnego z RODO, ochrona danych istnieje, jednak czym innym jest informacja o wykorzystywaniu danych, a co innego prawo do skorzystania z ulg.

Podobne artykuły